पायी वारीतील अंतरे:

आळंदी ते पुणे -२६.०४ कि.मी.
गांधीवाडा ते आळंदी :०० कि.मी. ते थोरल्या पादुका ०.०६ कि.मी. ते भोसरी फाटा ०५.०६ कि.मी. ते दिघी ०७.०७ कि.मी. ते म्हस्के वस्ती ११.०२ कि.मी. ते आर अँड डी फॅक्टरी ११.०८ कि.मी. ते साठे बिस्किट १२.०७ कि.मी. ते फुले नगर दत्त मंदिर १४.०२ कि.मी. ते हायवे बजाज गार्डन १७.०९ कि.मी. ते वाकडेवाडी १८.०९ कि.मी. इंजिनिअरिंग कॉलेज चौक १९.०६ कि.मी. ते म्हसोबा गेट २०.०९ कि.मी. ते ज्ञानेश्वर पादुका २१.०४ कि.मी. ते तुकाराम पादुका २१.०६ कि.मी. ते लकडी पूल २३.०६ कि.मी. ते भवानी पेठ २६.०४ कि.मी.

पुणे ते सासवड – २९.०९ कि.मी.
भवानी पेठ ते शिंदे छत्री ३.७ कि.मी. ते हडपसर ०८.२ कि.मी. ते ऊरुळी १३.०१ कि.मी. ते वडकी नाला १७.०५ कि.मी. ते झेंडेवाडी २१.०८ ते सासवड २९.०९ कि.मी.

सासवड ते जेजुरी -१८.०२ कि.मी.
सासवड ते जकात नाका ०१.०५ कि.मी. ते बोरके मळा ०४.०० कि.मी. ते यमाई शिवरी ०९.०३ कि.मी. ते साकुर्डी १३.०७ कि.मी. ते जेजुरी १८.०२ कि.मी.

जेजुरी ते वाल्हे – १३.०६ कि.मी.
जेजुरी ते दौंडज शीव ०५.०१ कि.मी. ते दौंडज ८.०९ ते वाल्हे शाळा १२.०८ कि.मी. ते गावानंतर मुख्य रस्ता १३.०० कि.मी. ते वाल्हे १३.०६ कि.मी.

वाल्हे ते लोणंद – १८.०६ कि.मी.
वाल्हे ते पिंपरी खुर्द ५.०१ कि.मी. ते नीरा १०.०८ कि.मी. ते रेल्वे फाटा १५.०८ कि.मी. ते लोणंद पूल १७.०२ कि.मी. ते लोणंद १८.०६ कि.मी.

लोणंद ते तरडगाव तळ - ०९.८० कि.मी.
लोणंद ते चांदोबाचा लिंब ते एस टी स्टँड ०८.०० कि.मी. ते तरडगाव तळ ०९.८० कि.मी.

तरडगाव तळ ते फलटण- २१.०६ कि.मी.
तरडगाव ते काळज ०४.०२ कि.मी. ते सुरवडी ०९.०३ कि.मी. ते निंभोरे ओढा ११.०७ कि.मी. ते वडज १४.०० कि.मी. ते फलटण २१.०६ कि.मी.

फलटण ते बरड- १८.०६ कि.मी.
फलटण ते विडणी ०६.०८ कि.मी. ते पिंपरद ११.०९ कि.मी. ते निंबळक फाटा १४.०८ कि.मी. ते बरड १८.०६ कि.मी.

बरड ते नातेपुते – २०.०३ कि.मी.
बरड ते साधुबोवाचा ओढा ०५.०४ कि.मी. ते सोलापूर हद्द ०७.०८ कि.मी. ते धर्मपुरी कॅनॉल ११.०० कि.मी. ते शिंगणापूर फाटा १५.०९ कि.मी. ते नातेपुते २०.०३ कि.मी.

नातेपुते ते वेळापूर – १६.०६
नातेपुते ते खुडूस फाटा ०४.०६ कि.मी. ते विंझरी ०९.०३ कि.मी.ते धावा १५.०७ कि.मी. ते वेळापूर १६.०६ कि.मी.

वेळापूर ते भंडीशेगाव- १६.०३ कि.मी.
वेळापूर ते ठाकूरबुवा समाधी ०४.०८ कि.मी. ते तोंडले ०८.०३ कि.मी. ते धावा ११.०३ कि.मी. ते भंडीशेगाव १६.०३ कि.मी.

भंडीशेगाव ते वाखरी-०८.०० कि.मी.
भंडीशेगाव ते रिंगण ०४.०४ ते वाखरी ०८.०० कि.मी.

वाखरी ते पंढरपूर- ०६.०७ कि.मी.
वाखरी ते पादुका ०३.०५ कि.मी. ते पंढरपूर ०६.०७ कि.मी.